Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Øving 8

Oppgave 1
Vi trenger en klasse for varer kjennetegnet med

  • et navn
  • en pris for eventuell moms
  • et flagg som sier om moms skal innkreves for denne varen

Momsen skal være 24% for alle momspålagte varer. I tillegg til vanlige hente- og settemetoder, skal klassen inneholde:

  • en metode som returnerer utsalgsprisen (dvs. prisen inkludert eventuell moms)
  • en metode som skriver feltvariablenes verdier til en tekstfil. En filstrøm skal gis som parameter til metoden.

Lag en klasse for å representre slike varer. Et forslag er delvis gitt på side 153 i læreboken, men ikke se på forslaget før du har prøvd å lage din egen klasse!

Oppgave 2

Lag en klasse, VareKatalog, som representerer en katalog med flere varer (se oppgave 1). La klassen
inneholde en metode for å legge til en ny vare, og en metode for å finne en vare med et gitt navn (eventuelt finne ut at en slik vare ikke finnes i katalogen). La også klassen inneholde en metode for å lagre alle varene i en tekstfil, og la filnavnet være parameter til metoden.

Oppgave 3
Lag et enkelt program som oppretter en i utgangspunktet tom katalog, og som gjentatt gir brukeren
følgende valg:

  1. legge en ny vare inn i katalogen
  2. få skrevet ut navn og utsalgspris (inkludert eventuell moms) for en vare (programmet ber bruker om varenavn)
  3. få lagret alle varene i en tekstfil (programmet ber bruker om filnavn)
  4. avslutte programmet

Programmet skal benytte klassene fra oppgave 1 og 2, og ved oppstart skal katalogen være tom.
Programmet skal presentere og utføre valgene like til avslutning blir valgt.

Svar på innlegg

Du må være logget inn for å kommentere.