Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Innlevering i kunstig intelligens

Husk innlevering i morgen, fredag 7. september, 16:00 i kunstig intelligens!

Solution should be 1-2 pages. Remember that the semester assignments will be graded and count in
the final grade of the course.
1. For each of the following agents, develop a PEAS description of the task environment:
a) Robot soccer player;
b) Internet book-shopping agent;
c) Medical doctor’s diagnosis assistant
2. For each of the agent types listed in 1., characterize the environment according to the
properties given in Section 2.3 in Russel & Norvig, and select a suitable agent design.
Good luck!

En kommentar på “Innlevering i kunstig intelligens”

  1. den 06 Sep 2007 at 14:55Svanevik

    Argh! Jeg vil ikke! Kunne de ikke valgt noen andre agenttyper? Står ikke alle disse i boken?

Svar på innlegg

Du må være logget inn for å kommentere.