Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Archive for May, 2008

Torsdag 29. mai 2008 kl 19, Auditorium PI, Autogården (Matematisk institutt), Johannes Bruns gate 12, Bergen, med temaet Gøye ting du kan bruke en telefoniserver til, Ved Ruben Olsen Noen som skal?

Programstyremøte

2.juni er det nytt programstyremøte. Om noen skulle ha saker de vil at jeg skal ta opp i programstyremøtet, så må dere bare sende meg en e-post til uib-adressen min.

Cleaning robot

Førstemann å løse denne (valgfritt språk): SPOJ Problem Set, 1702: Cleaning Robot

Solipsism

Kom over ein litt festlige sida i dag. D hjelpe å ha litt bakgrunn i solipsism for å forstå an, men i korte trekk så e d “Solipsism (Latin: solus, alone + ipse, self) is the philosophical idea that “My mind is the only thing that I know exists.” Solipsism is an epistemological or metaphysical […]