Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Archive for September, 2008

Når du skriv i Emacs kan du sjekke staving med ispell (M-$), men norskordbøkene der er litt utdaterte. Slik får du oppdaterte ordbokoppslag frå Emacs med to enkle steg: 1. Last ned ordbok.el til ei mappe i loadpath (eller til “~/.elisp/” og sett (add-to-list ‘load-path “~/.elisp”) i .emacs) 2. Ha dette i .emacs: (autoload ‘ordbok-oppslag […]