Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Når du skriv i Emacs kan du sjekke staving med ispell (M-$), men norskordbøkene der er litt utdaterte. Slik får du oppdaterte ordbokoppslag frå Emacs med to enkle steg:

1. Last ned ordbok.el til ei mappe i loadpath (eller til “~/.elisp/” og sett (add-to-list 'load-path "~/.elisp") i .emacs)

2. Ha dette i .emacs:

(autoload 'ordbok-oppslag "ordbok")
(autoload 'ordbok-slx-oppslag "ordbok")
(define-key global-map (kbd "C-$") 'ordbok-oppslag) ; sidan M-$ er ispell-word
(define-key global-map (kbd "C-M-$") 'ordbok-slx-oppslag)

Alternativt f.eks.:

(define-key global-map (kbd "C-ø") 'ordbok-oppslag)
(define-key global-map (kbd "C-M-ø") 'ordbok-slx-oppslag)

Neste gong du starter Emacs for å skrive på oppgåva di i LaTeX, og lurer på om «skaberakk» eigentleg var ein passande skildring av forskingsobjektet ditt, så trykk du berre C-$ (alternativt C-ø, or what have you) med markøren på ordet, og får direkte oppslag i Bokmåls- og nynorskordbøkene.

(ordbok-slx-oppslag slår ting opp i Fellesordlista for dataord, men krev altså at du har programmet slx-dict på pc-en.)

En kommentar på “Ordbokoppslag direkte i Emacs / Aquamacs”

  1. den 24 Sep 2008 at 23:11Kevin

    Og forresten, Aquamacs Emacs 1.5 blei nettopp utgitt 🙂
    http://aquamacs.org/download.shtml

Svar på innlegg

Du må være logget inn for å kommentere.