Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Archive for March, 2009

Fekk nettopp epost om dette, om nokon er interessert: Overgangen fra å være nyutdannet til å være nyansatt kan være både spennende og utfordrende. Lurer du på hvordan det er? Pia V. Jøsendal er nyutdannet fra Universitetet i Bergen i 2008 og holder en presentasjon om Computas og hennes arbeidsdager som nyansatt. Etter selve foredraget […]

Nova Spivack skreiv nyleg eit innlegg om Wolfram|Alpha, som han meiner kan bli «like viktig som Google». Han skriv vel langdrygt, men det ser jo ut som det kan bli interessant: The vision seems to be to create a system wich can do for formal knowledge (all the formally definable systems, heuristics, algorithms, rules, methods, […]