Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Nova Spivack skreiv nyleg eit innlegg om Wolfram|Alpha, som han meiner kan bli «like viktig som Google». Han skriv vel langdrygt, men det ser jo ut som det kan bli interessant:

The vision seems to be to create a system wich can do for formal knowledge (all the formally definable systems, heuristics, algorithms, rules, methods, theorems, and facts in the world) what search engines have done for informal knowledge (all the text and documents in various forms of media).

I tillegg var visst spørsmålsparseren ganske kul. Doug Lenat (frå Cyc-prosjektet) skriv i eit litt meir informativt innlegg:

if you type in something like “gdp France / Germany”, it calculates and returns a graph of the relative fraction of France’s annual GDP to Germany’s GDP, over the last 30 years or so. If you just type in “gdp”, it looks up your local host and (in my case) displays the GDP of the USA over the last 30 years, plus various pieces of information about what gross domestic product is, from a mathematical formula perspective but not from a semantic one.

Wolfram|Alpha skal opnast i mai, så me får jo sjå ganske snart kor mykje av det som er hype…

Svar på innlegg

Du må være logget inn for å kommentere.