Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Christer sendte meg eposten under. Janne Torkildsen og Matthias Moosman er ute etter studentar, helst med litt statistikkunnskap og lingvistikkinteresse, til å hjelpe med eit studie av m.a. N400-verknaden. Om nokon er interessert, eller har spørsmål om dette, er det berre å ta kontakt med meg eller Christer Johansson.

via Janne Torkildsen:

min fysiker-kollega Matthias Moosman og jeg planlegger å starte et prosjekt med simultan registrering av EEG og fMRI med tanke på å dekomponere N400-komponenten. Det er jo mye diskusjon om hvilke stadier i språklig bearbeiding N400 reflekterer, og en komponent som vanligvis varer så lenge som 300 ms reflekterer sannsynligvis flere ulike prosesser. Disse prosessene er imidlertid vanskelige å skille fra hverandre med ren EEG, men dersom vi samkjører med fMRI går det an å knytte funnene opp mot den kunnskapen vi har om hvilke anatomiske områder som er spesialisert for ulike typer semantisk bearbeiding og forhåpentlig få et bedre bilde av hvilke prosesser som er involvert når.

Det jeg lurer på er om du eller noen av dine studenter kunne være interessert i å være med på et slikt prosjekt? Særlig trengs det input i forhold til utvikling av stimulus-materialet. Vi har tenkt på å bruke et enkelt semantisk priming eksperiment med ordpar (like relaterte og like urelaterte), men ser at det kan være vanskelig å finne mål på semantisk relaterthet for norsk. Et alternativ er å bruke engelsk språk og engelske forsøkspersoner da man har ressurser som Word Net Similiarity http://wn-similarity.sourceforge.net/ og dessuten gode psykolingvistiske databaser der man kan få mål på skriftlig og muntlig frekvens mm. slik at stimuli kan matches på ulike parametre som påvirker N400.

Svar på innlegg

Du må være logget inn for å kommentere.