Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Archive for August, 2012

Nye forskarstillingar ved LLE

http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=85379 Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks fakultet. Vi held til midt i hjartet av Bergen og har røter tilbake til grunnlegginga av Bergens Museum i 1825. Det viktigaste bidraget vårt til samfunnet er framifrå grunnforsking og utdanning med ei stor […]