Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Archive for the 'Alt annet' Category

Vanskar med å hugse logikken til eksamen, men ingen problem med Lady Gaga-tekster? Prøv stoppeproblemet på rim™! (Av Geoffrey Pullum, kjent frå Language Log)

Google Summer of Code 2010 har annonsert mentororganisasjonar! Prosjekt som kan vere spesielt relevant for kogvitarar: maskinomsetjingsplatformen Apertium, sjå lista over forslag til GsoC-prosjekt katastrofehåndteringssystemet SwiftRiver Ushahidi, nyttar språkteknologi og maskinlæring til å filtrere ut relevant informasjon (prosjektforslag her) statistikkprogrammet R, som eg reknar med dei fleste her har vore borti… (prosjektforslag her) Elles kan […]

jo-me-bob-dem-te-n-ei

The Linguists er ein heilt fantastisk film, og ligg faktisk ute gratis på http://www.babelgum.com/html/clip.php?clipId=3016880 ein stund framover. Sjå han.

Kanskje ikkje så relevant, men: eg har just gjeve ut første versjon av nynorsk–bokmål-paret i Apertium, om det er nokon som er interessert i detaljane har eg eit innlegg her. Elles er det mogleg å teste det på http://apertium.org, utviklingsdetaljar er på wikisida. Om nokon har lyst til å vere med og bidra til Apertium […]

TV Shop-reklame for ein, ehm, Turingmaskin…

Wired.com har ein fin artikkel om ei dame som hugsar `alt’ frå livet sitt; interessant i seg sjølv, men det beste med artikkelen er at me får lese ein god teori på kvifor ho hugsar så bra.

Fekk nettopp epost om dette, om nokon er interessert: Overgangen fra å være nyutdannet til å være nyansatt kan være både spennende og utfordrende. Lurer du på hvordan det er? Pia V. Jøsendal er nyutdannet fra Universitetet i Bergen i 2008 og holder en presentasjon om Computas og hennes arbeidsdager som nyansatt. Etter selve foredraget […]

Nova Spivack skreiv nyleg eit innlegg om Wolfram|Alpha, som han meiner kan bli «like viktig som Google». Han skriv vel langdrygt, men det ser jo ut som det kan bli interessant: The vision seems to be to create a system wich can do for formal knowledge (all the formally definable systems, heuristics, algorithms, rules, methods, […]

Kalender over hendelser ved UiB

Ser ut som om http://bool.uib.no/kalender har en oversikt over det mest interessante som foregår på universitetet for tiden, og man bør nok legge merke til Seminar med Richard Stallman, for de som ikke var i auditorium 1 for seks år siden (ca.).

Nokon har skrive eit Greasemonkey/UserJS-skript som nyttar eit nevralt nettverk til å løyse Captchas. Fiffig. John Resig har ein stutt artikkel som går gjennom kildekoden.

Next »