Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Archive for the 'INF100' Category

INF100-karakterer ute.

Det jeg håpet på skjedde, vår kjære foreleser forvekslet eksamenen min med noen andre sin slik at jeg endte opp med C. Sorry du som fikk F’en min. Karakterene ligger på StudentWeb. Uttrykk gjerne dine følelser i kommentarene. Jeg er überfornøyd i alle fall 🙂

Evaluér faget INF100

Har du kommentarer til det pedagogiske opplegget? Si din mening på studentportalen! «Hvordan vurderer du forelesningene i dette emnet?»

Svarene er som følger: Oppgave1 2.0 true 2-341 > 5 true Oppgave2a < 71> <57> Oppgave2b Gjennomsnitt = 9 Oppgave2c 43210 Oppgave2d NullKall Kildekodene: Oppgave 1 Oppgave 2a Oppgave 2b Oppgave 2c Oppgave 2d Legger med oppgave 3 her. Kule.java KuleKlient.java

NITH-oppgave i programmering

Ser ut som om NITHs første år på programmering har litt kulere og mer interessante oppgaver enn det ærede herr Foreleser klarte å koke i hop til oss. Playlist

readFromFile

/** readFromFile. method to read from file @param filname filename to read information from @return file as a String */ String[] readFromFile(String filename) { String[] posts = new String[numbersOfElephants]; try { FileReader fileReader = new FileReader(filename); BufferedReader textReader = new BufferedReader(fileReader); String tmp =””; System.out.println(“readFromFile starter”); for (int i = 0; i < numbersOfElephants; i++) […]

Innlevering 3, Java

Ja, så var det på ‘an igjen. Objektmodellering og denslags. Oppgaven kan lastes ned her (Innlevering 3, Java) og skal leveres inn til torsdag 23. november, klokken 16.00.

Øving 8

Oppgave 1 Vi trenger en klasse for varer kjennetegnet med et navn en pris for eventuell moms et flagg som sier om moms skal innkreves for denne varen Momsen skal være 24% for alle momspålagte varer. I tillegg til vanlige hente- og settemetoder, skal klassen inneholde: en metode som returnerer utsalgsprisen (dvs. prisen inkludert eventuell […]

Java-oppgave: Flaskeklasse m.m.

Her er mitt flaskeprogram, egentlig en gave til Maria, men alle kan jo få se på det hvis dykk ønsker. Det er ikke store greiene, og det er sikkert fullt av bugs også, men det får heller stå sin prøve. Anyway, lisensiert under GPL, her er: Flasker – mitt flaskeprogram

Øving 7

Oppgave 1 Skriv et program Reversering som leser kommandolinjeparametre og skriver dem ut i omvendt rekkefølge. I utskriften skal parametrene være adskilt med komma. Lag en egen metode som tar seg av utskriften. Eksempel : > java Reversering Å være eller ikke være, ikke, eller, være, Å

Obligatorisk innlevering 2

INF100, ny innlevering. Fristen var 6. november, om jeg ikke tar helt feil. Ihvertfall kan oppgaven lastes ned her: Obligatorisk innlevering 2 En for så vidt meget interessant oppgave, om jeg får legge til… d-_-b

Next »