Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Archive for the 'Alt annet' Category

Nye forskarstillingar ved LLE

http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=85379 Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks fakultet. Vi held til midt i hjartet av Bergen og har røter tilbake til grunnlegginga av Bergens Museum i 1825. Det viktigaste bidraget vårt til samfunnet er framifrå grunnforsking og utdanning med ei stor […]

Vanskar med å hugse logikken til eksamen, men ingen problem med Lady Gaga-tekster? Prøv stoppeproblemet på rim™! (Av Geoffrey Pullum, kjent frå Language Log)

Google Summer of Code 2010 har annonsert mentororganisasjonar! Prosjekt som kan vere spesielt relevant for kogvitarar: maskinomsetjingsplatformen Apertium, sjå lista over forslag til GsoC-prosjekt katastrofehåndteringssystemet SwiftRiver Ushahidi, nyttar språkteknologi og maskinlæring til å filtrere ut relevant informasjon (prosjektforslag her) statistikkprogrammet R, som eg reknar med dei fleste her har vore borti… (prosjektforslag her) Elles kan […]