Abonner på:
Innlegg
Kommentarer

Administrasjon:
Log in
Skriv et innlegg

Når du skriv i Emacs kan du sjekke staving med ispell (M-$), men norskordbøkene der er litt utdaterte. Slik får du oppdaterte ordbokoppslag frå Emacs med to enkle steg:

1. Last ned ordbok.el til ei mappe i loadpath (eller til “~/.elisp/” og sett (add-to-list 'load-path "~/.elisp") i .emacs)

2. Ha dette i .emacs:

(autoload 'ordbok-oppslag "ordbok")
(autoload 'ordbok-slx-oppslag "ordbok")
(define-key global-map (kbd "C-$") 'ordbok-oppslag) ; sidan M-$ er ispell-word
(define-key global-map (kbd "C-M-$") 'ordbok-slx-oppslag)

Alternativt f.eks.:

(define-key global-map (kbd "C-ø") 'ordbok-oppslag)
(define-key global-map (kbd "C-M-ø") 'ordbok-slx-oppslag)

Neste gong du starter Emacs for å skrive på oppgåva di i LaTeX, og lurer på om «skaberakk» eigentleg var ein passande skildring av forskingsobjektet ditt, så trykk du berre C-$ (alternativt C-ø, or what have you) med markøren på ordet, og får direkte oppslag i Bokmåls- og nynorskordbøkene.

(ordbok-slx-oppslag slår ting opp i Fellesordlista for dataord, men krev altså at du har programmet slx-dict på pc-en.)

FADDERUKE 08

Skrik ut her om du er fadder eller -unge for kognitiv vitenskap 2008!

Utveksling.

Noen som tenker å ta et semester eller to i et land som ikke er Norge?

FIL105

wohofil1051.JPG

INF102:
Morten Mjelde
Måndagar 14:15-16:00 (25.08.2008 – 08.12.2008), Høyteknologisenteret, Faklab 1129, 1. etg. (gruppe 1, merk at gruppe 2 kolliderer med INF121)
Tysdagar 12:15-14:00 (19.08.2008 – 09.12.2008), Høyteknologisenteret, Stort auditorium (forelesning)
Onsdagar 12:15-14:00 (20.08.2008 – 10.12.2008), Høyteknologisenteret, Stort auditorium (forelesning)
Fredagar 08:15-10:00 (29.08.2008 – 28.11.2008), Høyteknologisenteret, Lille auditorium, rom 2142 (oppgavegjennomgang)

INF121:
Marc Bezem
Måndagar 12:15-14:00 (18.08.2008 – 15.12.2008), Høyteknologisenteret, Lille auditorium, rom 2142 (forelesning)
Torsdagar 10:15-12:00 (21.08.2008 – 18.12.2008), Høyteknologisenteret, Lille auditorium, rom 2142 (forelesning)
Torsdagar 14:15-16:00 (28.08.2008 – 18.12.2008), Høyteknologisenteret, Grupperom 2143 (gruppe 2, merk at gruppe 1 kolliderer med INF102)

MAT111:
Andreas Leopold Knudsen
Oppstartsmøte:
Onsdag 11:15-12:00 (13.08.2008), Realfagbygget, Auditorium 1

Forelesninger:
Tysdagar 10:15-12:00 (19.08.2008 – 07.10.2008, 21.10.2008 – 18.11.2008)
Onsdagar 08:15-09:00 (20.08.2008 – 19.11.2008), Realfagbygget, Auditorium 1

Kontakttime:
Onsdagar 09:15-10:00 (20.08.2008 – 19.11.2008), Realfagbygget, Auditorium 1

Pluss masse gruppetimer

Torsdag 29. mai 2008  kl 19,
Auditorium PI, Autogården (Matematisk institutt),
Johannes Bruns gate 12, Bergen,

med temaet
Gøye ting du kan bruke en telefoniserver til,
Ved Ruben Olsen

Noen som skal?

Programstyremøte

2.juni er det nytt programstyremøte.

Om noen skulle ha saker de vil at jeg skal ta opp i programstyremøtet, så må dere bare sende meg en e-post til uib-adressen min.

Cleaning robot

Førstemann å løse denne (valgfritt språk):

SPOJ Problem Set, 1702: Cleaning Robot

Solipsism

Kom over ein litt festlige sida i dag. D hjelpe å ha litt bakgrunn i solipsism for å forstå an, men i korte trekk så e d “Solipsism (Latin: solus, alone + ipse, self) is the philosophical idea that “My mind is the only thing that I know exists.” Solipsism is an epistemological or metaphysical position that knowledge of anything outside the mind is unjustified. The external world and other minds cannot be known and might not exist. ”

http://www.fecundity.com/pmagnus/solipsist.html

Eg syns hvertfall d va litt festligt når eg va innom 😛

Interesting positive integers

Theorem. Every positive integer is interesting.

Proof. Assume towards a contradiction that there is an uninteresting positive integer. Then there must be a smallest uninteresting positive integer. But being the smallest uninteresting positive integer is interesting by itself. Contradiction!

« Prev - Next »